PÅGÅENDE PROJEKT

Slottsbergsskolan

Komplett markentreprenad i samband med uppförande av ny skola.

Skogomeskolan

Komplett markentreprenad i samband med uppförande av ny skola.

Volvo Tuve

Komplett markentreprenad vid Volvo Lastvagnars nya huvudentré.

Gamlestadsskolan

Komplett markentreprenad i samband med ny- och ombyggnad av skola.

POSTADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE

BESÖKSADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE