AGGETORPS ENTREPRENAD

Vi levererar i tid och med kvalitet.

LÄS MER!

Om oss

‍öretaget ‍bildades ‍2008 ‍av ‍Henrik ‍Andersson. ‍Henrik ‍hade ‍många ‍års ‍erfarenhet ‍inom ‍bygg- ‍och ‍anläggningsbranschen ‍och ‍beslutade ‍sig ‍för ‍att ‍starta ‍sin ‍egen ‍verksamhet.

‍Företagets ‍verksamhet ‍har ‍expanderat ‍sedan ‍starten ‍och ‍2011 ‍ombildades ‍företaget ‍till ‍ett ‍aktiebolag ‍som ‍idag ‍har ‍ca ‍12 ‍anställda. ‍Målsättningen ‍har ‍från ‍starten ‍varit ‍att ‍sätta ‍kunden ‍i ‍fokus ‍och ‍att ‍leverera ‍efterfrågade ‍tjänster ‍och ‍produkter ‍i ‍tid ‍och ‍med ‍kvalitet.

Aggetorps Entreprenad AB har en gedigen erfarenhet av projekt inom Mark & Anläggning. Våra kunder är huvudsakligen byggentreprenörer, fastighetsbolag, industriföretag och bostadsrättsföreningar.

Välkommen att kontakta oss med er förfrågan!

F

Tjänster

MARK & ANLÄGGNING

Aggetorps Entreprenad AB erbjuder följande tjänster vid såväl nyproduktion som ombyggnation av befintliga markanläggningar.

 • Skötsel av planteringsytor, träd, buskar och blommor
 • Skötsel av gräsytor, underhåll och skötsel av stensättningar
 • Beskärningsarbeten samt nedtagning av träd

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

 • Rådgivning
 • Projektering
 • Schakt och transport
 • Bergarbeten/Sprängning
 • Grundläggningar
 • Dräneringsarbeten


 • Vatten och avlopp
 • Asfaltering
 • Stensättning/murar
 • Nyanläggning av lekplatser
 • Ytskikts- och finplanering
 • Växter
 • Tillsyn och underhåll av befintliga markanläggningar
 • Upprättande av drift- och underhållsinstruktioner

Markservice

Projekt

PÅGÅENDE PROJEKT

AVSLUTADE PROJEKT

Miljö & Kvalitet

Våra främsta styrkor är våra engagerade medarbetare och våra goda kundrelationer. Vi strävar efter att vara lyhörda och flexibla och vår målsättning är att alltid sätta kunden i fokus och att leverera efterfrågade tjänster och produkter i tid och med god kvalitet. Vår verksamhet påverkar miljön. Vi skall därför genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda, allmänhet och myndigheter

Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.För att skapa förtroende för vårt arbete med miljöfrågor skall vi sträva efter att ha en maskinpark som uppfyller ”Gemensamma miljökrav för entreprenader” (Trafikverket m.fl.). Vid inköp av material skall miljögranskade och registrerade (BVB, Sunda Hus m.fl.) produkter användas i möjligaste mån.

Kontakt

Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.


Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.


Vi skall uppmuntra vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet


Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet

Våra miljömål

Miljöpolicy

Vi säkerställer att vi har tillräckligt med resurser vad gäller tid, kunskap, bemanning och maskiner för att utföra projektet enligt kundens önskemål.


Vi ser till att ha medarbetare som är professionella, engagerade och ansvarstagande.


Vi är lyhörda och flexibla för att uppfylla kundens behov. 


Vi verkar för en trygg och säker arbetsmiljö för att minimera och undvika risk för olyckor i arbetet

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsmål

Henrik Andersson

 0739 - 25 88 66

Peter Sjögren

0701 - 65 50 79

BESÖKSADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE

POSTADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE

Bild kommer.

Bild kommer.

POSTADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE

BESÖKSADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE